DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

Magische zaken

magisch gezag

De Doctor Universalis of Allesweter Albertus Magnus leefde omstreeks 1250 in het Heilige Roomse Rijk. Zijn grote kennis van zowat alle wetenschappen is bijzonder te noemen. Hij schreef ook een boek over magie. Dat omvangrijke manuscript is Over de geheimen van de deugden van kruiden, stenen en enkele dieren. Hierin worden krachtige planetenkruiden beschreven en magische kruiden, stenen en dieren. In deze bijlage van het hoofdstuk INSPIREREND van onze website leest u geregeld zaken, die staan beschreven in het genoemde manuscript. Dit keer leest u over magisch gezag waarover de uil zou beschikken.

De uil heeft wonderbaarlijke krachten. Als het hart en de rechtervoet op een slapende man worden gelegd, dan zal hij aanstonds tot je zeggen, wat je van hem zal vragen. Onder de oksel gedragen zal geen hond meer blaffen en zwijgen. Doe deze zaken, samen met een vleugel ervan, en hang het op in een boom. Alle vogels komen tezamen in die boom.

Bovenstaande tekst vindt haar basis in het boek wonderen in de middeleeuwen, met de ondertitel over toverij, mirakels, goddelijke helpers en de dagelijkse praktijk. Dat is het elfde boek uit de twaalfdelige serie vore ene maeltijt met smakelijcheit.
Deze serie wordt door ons in 2024/2025 uitgegeven.
Zie voor verdere informatie het hoofdstuk BOEKEN
van deze website.


AFBEELDING

1. Dante en Beatrice op weg naar de Sfeer van de Zon, Divina Commedia, manuscript van omstreeks 1445, republiek Sienna.
British Library