DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

Schets van een menselijk territorium

Via Plato en de Middeleeuwen naar een rechtvaardige samenleving


In Schets van een menselijk territorium wordt u meegenomen op reis van de agrarische feodale middeleeuwse maatschappij via de Verlichting naar onze moderne klasseloze maatschappij. Hierbij staat de ontwikkeling van het menselijke territorium als een economisch territorium centraal. Bij dat alles wordt u inzicht gegeven waarom de Verlichte stem van de mens niet of niet volledig tot ontwikkeling is kunnen komen. Het is de geldstroom en de daaraan gekoppelde macht, die in de loop van de eeuwen de regie over het gehele maatschappelijke reilen en zeilen heeft overgenomen waardoor onrechtvaardige ongelijkheid is kunnen ontstaan. Uit deze ontwikkeling zijn sterk ontwrichtende maatschappelijke krachten voortgekomen.

In het boek wordt een alternatief beschreven voor de maatschappelijke orde, waarin iedereen is verzekerd van stabiele bestaanszekerheid én van mogelijkheden om de eigen creatieve (maatschappelijke) krachten te benutten. Hierdoor kan de Verlichte stem van de mens alsnog tot ontwikkeling komen, zoals dat werkelijk bedoeld is en waardoor rechtvaardige ongelijkheid zich kan herstellen. Het boek is een oproep om de Verlichting opnieuw de mens te laten verlichten met herwaardering van de echte menselijke waarden. Deze waarden dienen hernieuwd tot hun recht te komen via Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in de ware zin
van deze begrippen.

Het alternatief voor de bestaande maatschappelijke orde wordt verbonden met de staatsstructuur van Plato op individueel niveau, waarbij de middeleeuwse agrarische driestandenmaatschappij op een realistische wijze voor inspiratie zorgt. Regering en parlement worden uitgenodigd zelf ook met alternatieven te komen om rechtvaardige ongelijkheid te kunnen herstellen.

Schets van een menselijk territorium is geïllustreerd met prachtige paginagrote afbeeldingen in kleur uit middeleeuwse manuscripten. Samen met door de schrijver vertaalde teksten van middeleeuwse liederen geven deze afbeeldingen de verschillende hoofdstukken elk een extra dimensie.